Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

  1. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel contant en zonder korting. Ingeval vanachterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling eenconventionele rente aan I % per maand of gedeelte van een maand aangerekend,vanaf de vervaldag.
  2. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en na ingebreke stelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 100 EURO ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding.
  3. Klachten betreffende de levering of factuur dienen op straffe van verval binnen de achtdagen na levering of na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerdschrijve..

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    - Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.